Sorpcijski odvlaživač DR-031C

  • Kućište od nehrđajućeg lima
  • D-Max sorpcijski rotor
  • Odvojeno vođenje procesnog i regeneracijskog zraka
  • Električni PTC grijač
  • Ampermetar za postavke regeneracijskog zraka

Specifikacije / Upute:

Preuzmite Tehničke specifikacije_DR-31_T10-DE.pdf (212.13 KB)
Preuzmite Dimenzije_DR-31.pdf (59.44 KB)

Zatražite ponudu
Kapacitet odvlaživanja pri 20° C i 60% rel. vlažnosti: 1,6 kg/h
Kapacitet odvlaživanja pri 30°C i 80 % rel. vlažnosti: 2,05 kg/h
Kapacitet odvlaživanja pri 10°C i 70 % rel. vlažnosti: 1,12 kg/h
Kapacitet odvlaživanja pri 0°C i 90 % rel. vlažnosti: 0,82 kg/h
Protok procesnog zraka, nominalno, ext. tlak:
310 m³/h, pri 350 Pa ext.
Protok regeneracijskog zraka, nominalno, ext. tlak: 110 m³/h, slobodan ispuh
Radna temperatura okoline: -20 do +35 °C
Radna vlažnost raspon: 10 – 100 % rH
El. grijač snage, max.: 1,84 kW
El. snaga motora, max.: 0,32 kW
El. ukupna potrošnja, max.: 2,16 kW
Napon: 1x 230V, 50 Hz
Osigurač: 10 A
Potrebno prebacivanje na daljinsko upravljanje (na primjer, za humidistat ili dalj. ON): 10 A
Visina (ukupna): 464 mm
Širina (ukupna): 453 mm
Dubina (ukupna): 480 mm
Težina: 28 kg
Ulaz procesni zrak: 160 mm
Izlaz procesni zrak (suhi zrak): 160 mm
Ulaz regeneracijski zrak: 100 mm
Izlaz regeneracijski zrak (mokri zrak): 80 mm
Brzina rotora: 24 1/h
Buka, s pripadajućim kanalima, 1m slobodno polje: < 58 dB(A)
Filtar: G3
Način rada: RECUSORB
Instalacija: Mobilna i fiksna, stojeća
Odvod mokrog zraka: Potreban
Kućište: Od nehrđajućeg lima, samostojeće
Dostupnost održavanju: Sprijeda i odozgo
Filtar:
Zajednički G3 filtar za procesni i regeneracijski zrak, brzo i jednostavno pristupan
Ventilator: Zajednički radialni ventilator za procesni i regeneracijski zrak. direktan pogon
Sorpcijski rotor: SSCR-U, d 300mm x h 100mm
Pogon rotora: Rotor motora s pogonom na remen i zatezačem remena
Regeneracijski grijač: Električni PTC-grijač, samoregulirajući i siguran proti pregrijavanja, s ampermetrom za jednostavno namještanje protoka reg. zraka
Električna oprema: Sve komponente priključene na terminalu, On / Off i Man / Auto prekidač, sa ampermetrom, brojilom radnih sati i utičnicu za higrostat, standardna konfiguracija
Upravljanje: Pripremljeno za higrostat
Signal:
Dalj.-ON/OFF
Opskrba: Sigurnosni utikač sa 2m kablom
Brojilo sati rada: Opciono
Utičnica: Opciono
Higrostat/Dalj.-ON: