AQUASORB A – s zračnim kondenzatorem

U odvlaživačima AQUASORB regeneracijski zrak se vodi u zatvorenom krugu preko zračnog izmjenjivača topline. Na taj način je moguće eliminirati prethodno apsorbiranu vlagu iz rotora u obliku tekućine, tj kondenzata. Izbacivanje vlažnog zraka dakle nije potrebno.

Ohlađeni zrak i suhi zrak oslobođaju toplinu koja se koristi za regeneraciju rotora. Idealno za odvlaživanje zatvorenih prostora u kojima uklanjanje vlažnog zraka nije moguće.

Saznajte više o ostalim sorpcijskim odvlaživačima.