Števec kW in h 48x48mm

Števec energije in časa TP 101
kW-čas dvojno označevanje

Prikaz porabe energije in obratovalnih ur v eni napravi

Za pravilen izračun stroškov in zaračunavanja